Svenska

Skolan

Philadelphia

Svenska

Skolan

Philadelphia

Vår skola är mycket beroende av föräldrarnas medverkan under skolåret, så som vid firande av svenska högtider, välgörenhets-tillställningar och styrelsearbete.

föräldrarnas ROLl

målsättning

 

Genom undervisningen i ämnet svenska i den kompletterande utbildningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

  • reflektera över traditioner, kulturella företeelser samt natur- och samhällsfrågor i Sverige utifrån jämförelser med förhållanden i andra länder.

 

(Skolverkets föreskrifter om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.)

 

Gruppindelning

Förnärvarande har vi tre grupper:

  • Lågstadiet 0-5 år
  • Mellanstadiet 6-9 år
  • Högstadiet 10 år och upp